Охрана здоровья детей и подростков (онлайн-версия)


Обложка журнала

№ 1 (2016)

Содержание

Страничка редактора

Страничка редактора
  10

Проблемные статьи

Актуальные вопросы реабилитации детей и подростков с соматическими заболеваниями
Н. Коренев 11-14
Оценка эмоционального напряжения и самооценка состояния здоровья у детей с хроническим заболеванием почек PDF
М. Гончарь, И. Дриль, Т. Колибаева, Л. Петренко, И. Забашта 15-18
Совершенствование диагностики постгипоксических изменений миокарда у новорожденных в раннем неонатальном периоде PDF
М. Гончарь, С. Бойченко, И. Кондратова, Т. Ппп, Е. Ккк, В. Комова 19-21
Оптимізація реабілітації дітей з бронхолегеневою дисплазією PDF
Г. Сенаторова, О. Логвінова 22-24
Аналіз стану здоровь’я дітей України та Харківської області у 2014 р.
М. Коренєв, Т. Пересипкіна, Т. Сидоренко 25-27
Effect of iron deficiency on the state of emotional and volitional children six years of age PDF
S. Mokiya-Serbina, V. Chechel 28-30
Assessment of bronchial hyperreactivity as a rehabilitation criterion among children with bronchial asthma PDF
V. Klymenko, O. Lupaltsova 31-32
Вікові аспекти коморбідності при рекурентних респіраторних захворюваннях у дітей в обґрунтуванні особливості профілактики та реабілітації PDF
Л. Кравченко, O. Зубаренко, Т. Стоєва, Т. Рижикова, Р. Папінко 33-35
Особливості розвитку психофізіологічних функцій у підлітків на етапі професійного визначення PDF
І. Межибецька 36-40
Стан йодного забезпеченн організму дітей шкільного віку в різних географічних зонах чернівецької облаті
Т. Сорокман, О. Попелюк, , 41-44

Материалы конференции

Материалы конференции "Актуальные вопросы физиологии, патологии и организации медицинской помощи детям и подросткам. Проблемы реабилитации детей с хронической патологией" PDF
ГУ ИОЗДП 45-107